แบบฟอร์มการจองห้องพัก

ชื่อผู้จอง :
อีเมล์ แอดเดรส:
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :

  รายละเอียดการจอง

ประเภทห้องพัก     จำนวนห้องพัก      จำนวนผู้พัก :
กรุณาแจ้งประเภทห้องเพิ่มเติมสำหรับการจองมากกว่า 1 ห้อง

วันที่เข้าพัก :  
วันที่ออก :  
 • แบบฟอร์มข้างต้น ถือเป็นเพียงการแสดงความจำนงที่จะสำรองห้องพักเท่านั้น การสำรองห้องพักจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
  ท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ สุณี รีสอร์ท กลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
 • จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยตรงที่ คุณประทีป และคุณสุณี อินทร์เลี้ยง
  Tel... 032-459-208,
  081-875-3667 / 084-1118766
 • หรือกรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตัวอย่าง ท่านสามารถ ส่งข้อมูลการจองห้องพัก ทางอีเมล์ได้ที่ suneeresort@yahoo.co.th

   

 


Untitled Document
Copyright SuneeResort.com | Design by Web Design