แพคเก็จ

Package A:  1 Day Trip (450 บาท/ท่าน) Package เริ่มต้นที่ 8 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- รับประทานอาหารกลางวัน
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package B:  2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (890 บาท/ท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

- บ้านพัก
- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- รับประทานอาหารเย็น
- รับประทานอาหารเช้า
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package C: 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ (1,250 บาท/ท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- บ้านพัก
- อาหาร 3 มื้อ (เย็น-เช้า-กลางวัน หรือ กลางวัน-เย็น-เช้า) 
- นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package D: 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ (1,990 บาท/ท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

- รับประทานอาหารเย็น
- รับประทานอาหารเช้า
- รับประทานอาหารกลางวัน
- บ้านพัก
- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- รับประทานอาหารเย็น
- รับประทานอาหารเช้า
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package 25 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (950 บาท/ท่าน) Group Package เริ่มต้นที่ 25 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- บ้านพัก
- รับประทานอาหารเย็น
- KARAOKE
- รับประทานอาหารเช้า
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package 60 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (900 บาท/ท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- บ้านพัก
- รับประทานอาหารเย็น
- KARAOKE
- รับประทานอาหารเช้า
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Package 100 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (880 บาท/ท่าน)

รายละเอียดกิจกรรม

- ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
- กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
- บ้านพัก
- รับประทานอาหารเย็น
- KARAOKE
- รับประทานอาหารเช้า
- บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน

Program 2 วัน 1 คืน

รายละเอียดกิจกรรม Day 1

13:00 เดินทางถึงรีสอร์ท
13:30 ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร ระยะทาง 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที
15:00 กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
18:00 รับประทานอาหารเย็น พร้อม KARAOKE
23:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดกิจกรรม Day 2

7:00 รับประทานอาหารเช้า
9:00 กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
11:30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายการอาหาร สำหรับ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ

อาหารเย็น

- ปลานิล/ปลาแรดทอด
- ทอดมันปลากราย
- ต้มยำรวมมิตร
- ผัดผักกรูดน้ำมันหอย
- ลาบหมู
- ผัดเผ็ดหมูป่า
- ผลไม้รวม

อาหารเช้า
- ข้าวต้มหมูสับ
- กาแฟสด
- ขนมปัง
- ปลาท่องโก๋

รายการอาหาร สำหรับ 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ 

อาหารเย็น
- ปลานิล/ปลาแรดทอดกระเทียม
- ทอดมันปลากราย
- ต้มยำรวมมิตร
- ผัดผักกรูดน้ำมันหอย
- ลาบหมู
- ผัดเผ็ดหมูป่า
- ผลไม้รวม

อาหารเช้า
- ข้าวต้มหมูสับ
- กาแฟสด
- ขนมปัง
- ปลาท่องโก๋

อาหารกลางวัน
- ปลาแดดเดียวทอด
- ไก่ชุปแป้งทอด
- ผัดฉ่าปลากด
- หมูกระเทียม
- ไข่เจียวหมูสับ
- แกงส้มผักกรูด

อาหารเย็น
- ปลานิล/ปลาแรดทอดราดพริก
- กุ้งชุปแป้งทอด
- ต้มยำไก้บ้าน
- หมูมะนาว
- ผัดฉ่ารวมมิตร
- ผัดผักรวมมิตร
- ผลไม้รวม

อาหารเช้า
- ข้าวต้มรวมมิตร
- กาแฟสด
- ขนมปัง
- ปลาท่องโก๋